SIMCHA THORA

SIMCHA THORA

Als een veelkleurige mantel verlicht de Thora onze ziel
De dans met de Woorden
Voorbij de muren die we optrokken
De muur van Jericho gevallen
De geest bevrijdt
De tekening als glas in lood
Zoals het lood de structuur bepaalt
Zo bepaalt de Thora de structuur
Als takken van een boom die verlangen naar boven
Het glas bepaalt de kleur
Net als de mens kleur kan geven aan het leven
Zo moet je zoeken naar de vormen en verbanden
In de Thora en in de tekening
Simcha Thora als een bries door de bladeren
Als een zachte zucht van de ziel……

Sebanjah