CHOEPA

CHOEPA

Bomen verlangend naar elkaar
Haast menselijk
Twee mensen verstrengeld in elkaar
Haast onscheidbaar
Lichte en donkere vlakken
Momenten in de tijd
Een Taliet als Hemel
Kwetsbaar verlangen
Gedroomde toekomst
Gebroken glas
Scherven van geluk….


Sebanjah

Choepa canvas schilderij in lijstChoepa canvas op schildersezel